Prenumerata szkolna

Zamów prenumeratę szkolną, a nasz konsultant oddzwoni do Ciebie w ciągu 24h w celu finalizacji zamówienia!

Artykuły

National Geographic Odkrywca to dwujęzyczny polsko-angielski magazyn edukacyjny o tematyce popularnonaukowej, o poziomie trudności uwzględniającym grupę wiekową oraz umiejętności odbiorcy. Wspomaga naukę języka angielskiego, rozwój pamięci, uwagę, koncentrację, czytanie ze zrozumieniem oraz wyobraźnię.

Uczniowie znajdą tu fascynujące artykuły: w języku polskim i w języku angielskim oraz mnóstwo ciekawostek w dwóch językach i ćwiczeń aktywizujących: łamigłówki, zagadki, krzyżówki. Magazyn jest idealnym materiałem na zajęcia z języka angielskiego, języka polskiego, historii oraz przyrody, a także na kółka zainteresowań.

Strefa nauczyciela

(indywidualny kod prenumeratora znajdziesz w e-mailu potwierdzającym zamówienie i opłacenie prenumeraty szkolnej)

Zamów konsultanta

Liczba egz.
w pakiecie co miesiąc
Cena rocznej
prenumeraty
egzemplarzy 15
 • za
 • 480
egzemplarzy 20
 • za
 • 640
egzemplarzy 25
 • za
 • 800
egzemplarzy 30
 • za
 • 960
egzemplarzy 40
 • za
 • 1280
egzemplarzy 50
 • za
 • 1600
egzemplarzy 60
 • za
 • 1920

Cena egzemplarza w prenumeracie szkolnej to 4,00 zł. Możesz zamówić dowolną ilość egzemplarzy, przy minimalnym zamówieniu 15 sztuk. Wysyłka kurierem jest zawarta w cenie prenumeraty.

Administratorem danych osobowych podanych w procesie zamówienia w ramach sklepu internetowego jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator). Czytaj więcej

X

1. Administratorem danych osobowych podanych w procesie zamówienia w ramach sklepu internetowego jest Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskie 146 D, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031950, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 527-13-74-376, REGON 012186107, kapitał zakładowy w wysokości 627 900 PLN (dalej: Administrator).

2. Informujemy, że Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). W przypadku pytań dotyczących danych osobowych mają Państwo prawo kontaktu z IOD za pośrednictwem adresu mailowego: bezpieczenstwo@nowaera.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a) realizacji składanego przez klienta zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) realizacji płatności dokonywanych przez klienta w ramach zamówienia – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
c) rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z dokonanymi transakcjami sprzedaży towarów lub usług - art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
d) tworzenia raportów i analiz dotyczących funkcjonowania usług oraz serwisu, będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
e) tworzenia kopii i przechowywania danych – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
f) podjętych działań analitycznych mających na celu lepszy dobór usług do potrzeb klientów, optymalizację produktów, optymalizację procesów obsługi, budowania wiedzy o klientach, analizy finansowej Administratora, itp., będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
g) badania satysfakcji klientów z jakości obsługi oraz poziomu zadowolenia z produktów i usług, w tym uzyskiwania opinii rynku, informacji jakościowych, prowadzenia badań posprzedażowych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
h) realizacji działań marketingowych dotyczących produktów i usług własnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
i) oferowania produktów i usług pod kątem potrzeb Klienta, czyli profilowania – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
j) realizacji praw z tytułu reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
k) realizacji praw konsumenta – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
l) ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, m) archiwalnych – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Administrator danych informuje, że Państwa dane będą przekazywane do następujących kategorii odbiorców; świadczących na rzecz Administratora usługi: IT i programistyczne, marketingowe, windykacyjne, doradcze, konsultingowe, prawne, audytowe, kurierskie lub pocztowe, udostępniające kanały płatności w ramach dokonywanych transakcji, a także organom administracji publicznej w związku z czynnościami kontrolnymi lub dokonaniem rozliczeń należności publicznoprawnych.

5. Państwa dane osobowe przetwarzane w celach rozliczenia należności publicznoprawnych w związku ze zrealizowanymi zamówieniami przez okres 5 lat od końca roku w którym dokonano sprzedaży produktu lub usługi. Dane przetwarzane w związku z zawartą umową do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z tego tytułu. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. w celach marketingowych, profilowania, analizy lub archiwalnych do czasu wniesienia sprzeciwu cofnięcia zgody przez osobę której dane dotyczą lub ustania celu przetwarzania. Dane przetwarzane w celach reklamacji do czasu zakończenia jej rozpatrywania lub do czasu rozstrzygnięcia sporu z tego tytułu.

6. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, dotyczących osoby której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

7. Administrator informuje również o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

8. Podanie danych na potrzeby realizacji celów wskazanych powyżej jest dobrowolne jednak niezbędne do zrealizowania tych celów. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości korzystania z usługi. W przypadku przetwarzania danych dla potrzeb rozliczeń należności publicznoprawnych w związku z zawartą transakcją dane przetwarzane są w oparciu o przepisy ustawy o podatku od towarów i usług.

9. Informujemy, że państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.

10. Informujemy, że w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, wyrażone zgody mogą Państwo wycofać kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: nowaera@nowaera.pl, telefonicznie pod nr 801 88 10 10 lub przesyłając żądanie na adres siedziby.

Polityka prywatności | Informacja o plikach cookies